Om SwErfa

SwErfa.dk har til formål, at udvide brugernes viden omkring tekniske programmers stadig større bredde. Dette sker på baggrund af en objektiv tilføjelse af viden og kompetencer, for at sikre at virksomheder og dig som bruger, fortsat udvikler jer og får det fulde udbytte af programmerne.
Tilføjelse af viden sker via erfa-grupper, der selv bestemmer tema og dagsorden for møderne. Her kan du diskutere med andre professionelle brugere ud fra jeres egne erfaringer.

Medlemmerne:

 • kan få adgang til den lukkede medlemsplatform - og derved stille spørgsmål om specifikke problemstillinger i de ovennævnte grupper/fora.
 • kan via medlemsplatformen indkalde til selvstændige møder omkring specifikke problemstillinger med enkelte medlemmer.
 • kan opbygge et netværk af medlemmer, som benytter de samme værktøjer til design og konstruktion i danske virksomheder / på danske læreanstalter.
 • kan afholde møder i ovenstående grupper/fora.

Møderne:


 • kan være fysiske – hos de enkelte medlemmers virksomheder.
 • kan være on-line via den fælles medlemsplatform eller almindeligt tilgængelige online mødeplatforme.
 • ved indkaldelse til et gruppemøde skal alle medlemmer i den specifikke gruppe inviteres. Evt. begrænsning af antal mødedeltagere kan sættes af det inviterende medlem efter princippet “først til mølle”.
 • medlemmer kan vælge at indkalde til møde med specifikt indhold udenfor de etablerede grupper.
 • På hvert gruppemøde aftales ansvar for afholdelse af næste møde med henblik på at afholde næste møde indenfor ca. 3-6 mdr.
 • Beværtning på de enkelte møder afholdes for mødeafholders regning: brød/kaffe/frokost.
 • Sådan opretter du et møde

Vedtæger for SwErfa.dk


VIL DU HØRE MERE?